Individuaalne konsultatsioon

Määrame Teie isiksusetüübi ja aitame seejärel saada selgust isiksuseomadustes. Isiksusetüüp – see ei ole roll, mis paneb meid raamidesse ja piirab tegevusvabadust. Vastupidi, teades oma tüüpi avanevad uued võimalused. Saate teada, milles seisneb Teie unikaalsus ja millised on Teie loomuomased tugevused ning nõrkused.
Hind Aeg
Isiksusetüübi määramine 30 € 1 tund
Isikuomaduste ja sobiva tegevusala analüüs A-mudeli põhjal (vaata allpool) ning konsultatsioon 30 € 1,5 tundi

 

Individuaalne konsultatsioon toimub suulise vestluse vormis koos mõne väikese kirjaliku ülesandega.

Teenuste lühikirjeldused:

 • Isiksuse tüübi määramise diagnostika seisneb vabas vormis vestluses etteantud teemadel. Intervjueerija jälgib semantikat, see tähendab väljendite ja sõnavara kasutamist ning nende tähendust. Seda moodust peetakse usaldusväärseimaks meetodiks isiksuse tüübi määramisel.
 • Isiksusetüübi analüüs A-mudeli põhjal seisneb inimese 8 põhilise isiksuse funktsiooni selgitamises. Saate teada oma:

  • tugevad ja nõrgad omadused
  • sotsiaalse rollifunktsiooni
  • valupunkti
  • individuaalse vajaduse
  • sotsiaalse vajaduse
  • kehtestava omaduse
  • tausta omaduse
  • teadlikud ja alateadlikud omadused
  • kiirelt sisselülituvad ja inertsed omadused
  • Sellele lisaks veel palju huvitavat enda kohta, millele te varem pole ilmselt mõelnud.

 • Sobiva tegevuse analüüs sisaldab sobivate ja mittesobivate tegevusalade kirjeldust. Stressitaluvuse kirjeldus on vastavalt 4 põhilisele stressitaluvuse tüübile.

Lepi kohtumise aeg kokku helistades telefonil 5 013 123 või registreeru siit!

Registreeru
Veetsin täna väga väärtuslikud 2,5 h Virkoga. Olen aastaid püüdnud mõista, mis on see “minu asi”, milleks ma siia kehastusin. Olen reisinud maailma eri paigus, kulutanud tuhandeid eurosid ja saanud ainult oletusi. Töötanud mitmel erineval töökohal ja põhimõtteliselt läbi põlenud. Täna sain vastuse, miks see nii on olnud. Sain teada oma isiksuse tüübi, tugevad ja nõrgad kohad. Nüüd vôin rahulikult lõõgastuda tegevustes, milles olen ekspert . Olen väga tänulik ja soovitan kõigil see kohtumine Virkoga ette võtta, et oma ellu tuua rohkem vitaalsust ja jagada oma annet maailmaga.
Rita Maria
Isiksuse tüübi määramine oli huvitav kogemus. Avas nii palju vastamata küsimusi – miks ta minust aru ei saa, miks tema/nemad minust aru ei saa. Ja üldse see, et on 16 tüüpi inimesi + iseloom + kogemused, mis mõjutavad nende käitumist. Soovitan soojalt isikusetüübi test ära teha ja kaasata sellesse ka need, kellega kõige rohkem suhtlete.
Varje