Isiksusetüübi määramine – Jüri Ratas

Isiksusetüübi määramine

Jüri Ratase isiksusetüübi määramiseks olen kasutanud põhiliselt Mihkel Kärmase intervjuud värske Eesti Vabariigi peaministriga 2016. aasta novembris. Endine Tallinna linnapea, Korvpalliliidu president ja poliitik Jüri Ratas on üldiselt tuntud oma vaoshoitud ja emotsioonidevaese käitumisega, aga antud intervjuus on piisavalt informatsiooni, et tema isiksusetüüp kindlaks määrata.

Pisidetaile on palju, aga panen siin kirja mõned olulisemad markerid, nagu me nimetame sotsioonikas informatsiooni, mille põhjal on võimalik tüüpi määrata. Informatsiooni aspekte kõlab igast lausest, aga oluline on teada, kuhu need paigutuvad iga inimese psüühilises mudelis.

Tegutsemise loogika /

Selgelt on väljendunud kogu vestluse vältel analüütiline arutelu ja tugevad loogilised järeldused. Samuti kõlab konkreetne tegevuskava, loetelud ja nimekirjad vajalikest või siis juba ka tehtud tegevustest. “Esiteks…, teiseks…, kolmandaks…” – selliseid nimekirju kasutavad tavaliselt need, kellel on tugev loogika. Spekulatsioonidele ja kompromiteerivatele küsimustele vastab kuivade faktidega, emotsioone pole. Selgelt suunatud lahendustele, tulemusele. Tunnistab fakte, ka vigu ja nõrkusi, kusjuures teeb seda väga enesekindlalt. See kõik viitab sellele, et Jüri Ratas on tugeva loogilise mõtlemisega.

Samas ei ole tema loogika seoseid otsiv ja süsteemselt analüütiline, vaid konkreetselt tegevusele ja kasule suunatud. See tähendab seda, et tõenäoliselt on tegemist ekstravertse ehk tegutsemise loogikaga tugevas, teadvustatud psüühika osas.

Aja intuitsioon *

Sageli alustab Jüri Ratas küsimusele vastamist aja puudutamisega. Konkreetsed ja ka üldised ajad, millal mingi sündmus toimus, väljendid nagu “Aeg annab arutust!”, “Viimase 17 aasta jooksul”, “Esimesel päeval”, “12-13 päeva, kus me oleme istunud laua taga”, “Lugesin 3-4 nädalat tagasi”, “90. aastate lõpus, 2000. aastate alguses” jne., kõik need kõlavad valdavalt just uue teema alguses.
Need väljendid ja nende kasutamise hetk viitavad sellele, et see on kontaktne funktsioon. Samas ta pikemalt aja teemal ei peatu, see on kasutusel pigem nagu jutu alustamiseks, see tähendab seda, et tegemist on nõrga funktsiooniga. Suure tõenäosusega rollifunktsioon, mida inimene suudab teha vaid lühikese aja jooksul, kuna lihtsalt energia saab otsa. Seda teeb ta aga sellepärast, et arvab, et on niimoodi sotsiaalselt rohkem tunnustatud.

Suhete eetika .

Pikad pausid enne isaga ja abikaasaga suhtest rääkimist viitavad sellele, et suhted (introvertne eetika) on nõrgas funktsioonis. Otse suhetest rääkimist väldib, pigem hakkab rääkima kaudsetest asjadest, kasutab oma tugevat ekstravertset loogikat (tegi seda ka oma abikaasast rääkides – selle asemel, et rääkida nendevahelisest suhtest, ütles hoopis, kellena ta naine töötab). Isa teema oli ka koht, kus peaministri hääl värahtas ja kehakeel näitas tugevaid sisemisi emotsioone. Selline emotsioonide avaldumine viitab sellele, et referentne funktsioon on nõrk. See funktsioon asub psüühika teadvustamata osas ja on inertne. See on osa informatsioonist, mida me vajame väljastpoolt ja mis on oluline meie sotsiaalse enesekindluse tõstmiseks.

Jõu sensoorika +

Vajadusel kasutab tugevalt oma positsiooni, nii korvpalluritega rääkides, oma erakonna siseseid asju klaarides, kui ka Mihkel Kärmasele vastates juhul, kui ta ei taha mingit teemat arendada. See näitab seda, et vajadusel suudab ta tugevalt piirata ja reguleerida erinevaid nähtusi ja sündmusi oma tahtejõu, ametikoha ja positsiooniga. Samas teeb ta seda selgelt, konkreetselt ja otse oma hinnangut kasutades, ei kasuta palju sõnu. Sotsioonikas tähendab see seda, et ekstravertne jõu sensoorika asub tõenäoliselt seitsmendas, ehk piiravas funktsioonis. See on tugev, aga teadvustamata, inimene kasutab seda instrumendina selleks, et ebasobivast situatsioonist väljuda.

Veel hakkas silma see, et pigem on Jüri Ratas kvestiim kui deklatiiv – lühikesed konkreetsed vastused küsimustele, ei lähe jutuga “rändama”, ei kipu monoloogi pidama. Valmisolek dialoogiks, teiste kuulamiseks ja ise küsimuste esitamiseks.

Vertsus

Rääkides vertsusest, siis nii kehakeel, kui ka suhtlemisstiil viitavad introvertsusele. Kõlas selline väljend nagu “enesekontroll”, see on introvertide pärusmaa, ekstravertidel on rohkem olulisem tagasiside väljaspoolt. Introverdid on need, kes ei püüa iga hinna eest silma paista, vaid kes eelistavad jääda pigem märkamatuks. Seda kinnitasid ka mitmed vastused (näiteks see, et peaminister ei olegi riigi juht, vaid hoopis rahvas juhib riiki).

Emotsioonid on teema, mida meie peaminister väldib, see on nõrk valdkond ja ta ei pea neid liigsel kujul vajalikuks.

Kasulik meister

Kõik eelnevalt kirjapandu on see, mis konkreetse intervjuu käigus selgelt kõlas. On olemas veel mitmeid olulisi detaile, aga antud artiklis ei hakka ma neid välja tooma. Kogu selle info põhjal võib suure tõenäosusega väita, et Jüri Ratas on isiksusetüüpidest Kasulik meister.

Kasulik meister on introvert, tema maailm koosneb sensoorsetest aistingutest ja ta saavutab sellise maailma kasumlikult ja loogiliselt tegutsedes. Ta on juhitüüp, seepärast on Jüri Ratas oma elus õigel positsioonil. Kasulik meister on irratsionaal, kellel on elus palju erinevaid eesmärke, aga üldiselt nende saavutamiseks kasutab ta mõnda kindlat meetodit. Positivistina pöörab ta tähelepanu pigem sellele, mis ühendab, kui eristub ja ta arvab, et maailm on suurepärane koht elamiseks. Ta on oma olemuselt pigem liberaal, kui konservatiiv, pidevalt uue ja huvitava otsinguil.

Kasulik meister on pigem taktik, kui strateeg, see tähendab ta teadvustab ja hindab paremini lähedalasuvaid samme, ehk teed, kuidas eesmärgini minna. Eesmärki ta nii selgelt ei teadvusta.

Ta on aristokraat, kes näeb kogu ühiskonda ühel trepil asetsevana. Igaüks asub tema jaoks sellel trepil omal astmel ja see on muutumatu.

Samuti on ta pigem kaalutleja kui otsusekindel – kaalutlejad arutavad avatult paljusid võimalusi. Oma otsuse teevad nad peale erinevate variantide põhjalikku läbi arutamist. Oluline, et oleks mugav ja turvaline, alles siis hakkavad tegutsema.

Kasulik meister kuulub hea stressitaluvusega isiksusetüüpide hulka. Nad reageerivad pingelistele olukordadele vahetult ja stressiallika möödudes väljuvad sellest kiiresti. Neile sobib tegevus ja töö, kus tuleb ette stressirohkeid olukordi, see annab neile tegutsemiseks indu.

Soovitus Kasulikule meistrile: ta peaks hoolitsema selle eest, et läheduses oleks tugeva intuitsiooniga häid suhtlejaid. Intuiidid oskavad näha erinevaid võimalusi ja suudavad välja tuua asja tuuma. Need on omadused, mida Meister vajab, tal endal on need nõrgad ning ta võtab neid teistelt vastu hea meelega. Niimoodi saab ta olla veelgi edukam oma tegutsemises. Hästi sobivad selleks Südametunnistusega humanist ja Originaalne nõuandja.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Jüri Ratas täidab oma elus õigeid kohustusi. Tal on olemas vajalikud tugevused ja ta teadvustab oma nõrkusi.


Antud analüüs on tehtud minu isiklikul initsiatiivil, see ei ole kellegi tellimus. Olen kasutanud oma teadmisi sotsioonikast, mis uurib isiksusetüüpe ja nendevahelisi suhteid. Kui kellegil on küsimusi või pretensioone antud kirjutise kohta, siis palun võtke minu kui autoriga ühendust!

Parimate soovidega,
Virko Kask

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga