Sotsioonika koolitused

Tulevased koolitused:

Sotsioonika baaskursus 02. aprill – 28. mai 2019

Soovitan sotsioonika baaskursust kõikidele, keda huvitab eneseareng, parem läbisaamine nii enda kui lähedastega. Minul aitas see kursus saada kinnitust mitmele tõsiasjale, mida ma enda sees aimasin, aga sotsioonika asetas selle info õigesse kohta ja põhjendas ära.  Kogu selle teooria struktuur tundub väga loogiline, aga infot on niivõrd palju, et kindlasti peaks/tahaks selle teemaga edasi tegeleda, et saadud teadmised kinnistuksid. Usun, et sotsioonika kursus aitab mul olla iga päev raasuke parem inimene.
Birgit
Koolitus annab uue võimaluse, kuidas enda jaoks maailma lihtsustada. Aitab võtta inimesi sellisena, nagu nad on. Virko suudab väga hästi koolituse materjali sõnastada, visualiseerida ja arusaadavaks teha. Olen uhke, et sain osaleda Eesti esimesel sotsioonika koolitusel!
Kristjan
Sotsioonika baaskoolitus avardas mu silmaringi isiksusetüüpide maailmas. Kindlasti pole tegu pelgalt isiksusetüübi määramise teooriaga, vaid palju laiemaga. Lisaks sellele, et koolitusel saab palju praktilisi ja teoreetilisi teadmisi 16 isiksusetüübi määramise kohta, siis lisaks minnakse sügavuti ja näidatakse, mis iga isiksusetüübi sees toimub – mis on ta tugevused, nõrgad kohad, mis teda õnnelikuks teeb ja milles ta on hea. Peale koolitust oskan paremini näha iseenda erinevate suhete seoseid minu isiksusetüübiga ning kindlasti saan neid teadmisi rakendada oma karjäärinõustaja töös. Aitäh, oli silmiavardav kogemus!
Natalja
Kursus aitab mõista erinevaid inimtüüpe – me oleme erinevad ja õnneks. Meie lähedasi, sõpru kui ka töökaaslasi. Tänapäeva noortel jääb vajaka teineteise tolereerimisest kollektiivis. Siin on midagi, mis annab meile selguse, arusaamise ja teadmised mõistmiseks inimtüüpe ja meie erinevusi. Lõpuks oleme kõik palju õnnelikumad ja rahulolevamad. Rohkem teadlikku mõistmist – vähem pingeid 🙂
Eviita
Osalesin hiljuti Eestis toimuval esimesel sotsioonika baaskursusel, mille viis läbi Virko Kask, kes on sotsioonika tõeline entusiast ning võimeline tungima asja täielikku olemusse ja mõistma teemat väga sügavalt ja asjatundlikult. Kursusel lõi ta oma oleku ja jutuga meeldiva õhkkonna ning käivitas intellektuaalsed võimed. Teema esitlus oli tehtud huvitavalt, kergelt ja arusaadavalt ning inspireeris edasistele uuringutele sotsioonika valdkonnas. Virkos oli tunda siirast soovi jagada sotsioonikaalaseid teadmisi meiega. Sain oma psüühika ehituse ning psüühika nõrkade ja tugevate külgede tundmises ja viimaste kasutamises palju targemaks. Tunnen, et on suurenenud ka mu enesekindlus suheldes inimestega, kuna mõistan nüüd palju paremini iseennast ja pisut paremini ka teisi inimesi. Olen tänu sellele kursusele ka hakanud loomulikumalt käituma. Olen tänulik ja õnnelik, et sellel kursusel osalesin. 
Vaiko