Mis on minu õige roll ühiskonnas?

intuitsioon

Üks suuremaid probleeme on see, kui me ei tea oma kohta elus. Iga inimgrupp on tervik, mis koosneb osadest. Ja sellel inimgrupil on alati olemas mingi tähendus ja eesmärk. Olgu see siis näiteks pere, mille eesmärk on lapsi kasvatada ja olla elus edukas või riik, mille eesmärk on säilitada oma vabadus ja areneda nii kultuuriliselt kui ka majanduslikult.

Võtame näiteks laeva – tal on konkreetne eesmärk ja tähendus, näiteks viia kaup ühest sadamast teise. Selleks, et see saaks teoks, on vaja, et laeva meeskond teeks koostööd ja mis kõige olulisem – igaüks täidaks oma kohust. Kui ühel hommikul otsustavad kõik laeva mehhaanikud jätta mootori kus see ja teine ning minna juhtimisruumi rooli keerama, siis pole sellel roolikeeramisel suurt mõtet, sest mootor ei tööta. Või kui laeva kokk otsustaks minna ilma ennustama (suurtel laevadel on tööl ka meteoroloogid), siis jääks meeskond tühja kõhuga.

Teine suur probleem tekib siis, kui inimesed väliselt täidavad oma kohust, aga tegelikult tegelevad täiesti vale asjaga, mis ei vasta nende loomusele. Oletame, et me otsustame näiteks hakata ärimeheks, sellepärast, et naabrimees on ka ettevõtja ning tal läheb hästi. See ei tähenda veel seda, et nüüd hakkab ka meil hästi minema. Kui meil puudub vastav loomus, siis varem või hiljem me kõrbeme.

See on üheks suurimaks probleemiks tänapäeval – väga paljud inimesed tegelevad nende jaoks täiesti vale asjaga. Poliitikuteks ja riigijuhtideks, kes peaksid olema üdini ausad, hakkavad ärimehed, kelle loomuseks ongi kasutada väikest valet. Oma loomuselt õpetajad hakkavad tegelema omakorda ettevõtlusega jne. Kaasaja ühiskond on nagu pudru ja kapsad – vähesed teavad tegelikult oma õiget kohta selles. Selle kõige tulemuseks on rahulolematus indiviidi, kollektiivi, riigi ja ka rahvuslikul tasandil.

Sootsiumi mudel

Kui vaadata ühiskonna mudelit, mille annab meile sotsioonika, siis näeme, kui ilus on tegelikult selle ülesehitus. Kõik läheb omale kohale täiusliku harmooniaga. Mõned kaasaja teadlased väitlevad selle üle, kas Jumal on matemaatik või füüsik. Iseenesest on see väga materialistlik arutelu, sest Looja on kõik ja see matemaatiline mudel, kuidas Ta meid on pannud koos tegutsema, on lihtsalt imetlusväärne.

Kui võtame 16 isiksusetüüpi, siis neil kõigil on olemas kahest funktsioonist koosnev teadlik tugev blokk. See määrab ära selle, milline on meie maailmanägemus ja kuidas me tegutseme. Lühidalt – see ongi see, mis on meie loomus ja millest peaksime lähtuma valides oma elukutset ja põhitegevust ühiskonnas. See tugev osa meie psüühikast, mida nimetatakse ka “mina tean” blokiks, on igal 16-l tüübil erinev.

Järgnevalt vaatame lähemalt, kuidas see tugev blokk moodustub ja kuidas on see seotud sootsiumiga ehk täiusliku ühiskonnaga. Meie psüühika aluskomponentideks on 4 osa:

  • Alateadvus
  • Mõistus
  • Sensoorsus
  • Arukus

Sootsiumi dünaamika

Juhul kui need neli psüühika osa on suunatud väljapoole, ehk siis objektidele, siis toimib areng järgmiselt. Kõigepealt lülitub sisse alateadvuse osa –  võimaluste intuitsioon, mis hakkab genereerima ideid ja uusi võimalusi. Need on algselt veel potentsiaalsel kujul staatilise energiana. Näiteks on meil olemas rahvamass, kellel on palju ideid, aga see on ka antud hetkel kõik.

Ideede olemasolul lülitub järgmisena sisse mõistuse osa – emotsioonide eetika, mis on juba dünaamiline energia ja mille tulemusel mootori pöörded tõusevad üles. Rahvamassi ette astub sütitav kõneleja, kes nakatab kõiki oma emotsioonidega.

Kui emotsioonid on üles kõetud ja mootor töötab täistuuridel, siis on tekkinud võimas potentsiaalne energia, mis kuulub psüühika sensoorsesse ossa. See on staatiline ja siin on puudu vaid käigu sisse lükkamisest, et rahvamass liikuma hakkaks – toimuksid revolutsioonid ja muud suured muutused.

Viimasena sellest tsüklist lülitubki sisse arukuse osa – tegutsemise loogika, mis teeb konkreetse tegevuskava ja hoiab protsessid töös. See on omakorda taas dünaamiline ja lõppeb mingil hetkel sellega, et kütus (ideed, emotsioonid, energia) saab otsa. Uus kvaliteet on saavutatud, olemine on turvaline, kõik rahuneb ning taas tekib soodus pinnas uute ideede ja võimaluste jaoks. Ehk siis kõik hakkab otsast pihta.

Sellises tsüklis pöörleme nii meie indiviidina oma elus ja ettevõtmistes, kui ka väiksemad ja suuremad inimkooslused. Terve inimkond tervikuna koos oma riikide ja rahvustena on pidevalt selles rattas. Ning nagu eelnevalt sai räägitud, siis kogu see masinavärk koosneb osadest.

Igal 16-l isiksusetüübil on oma kindel roll selles tsüklis.

Suurim ideede genereerija on meil esimene isiksusetüüp Idealistlik otsija. Selle üks esindaja Don Quijote oli teistele mõistetamatu oma pealtnäha täiesti jaburate ideaalidega, aga ilma temasugusteta ei oleks ülejäänud sootsiumil ideid ja uuendlikkust.

Kogu selle tohutu ideede hunniku töötab läbi Analüütiline tõeotsija, kes suudab oma tugevate analüütiliste omaduste abil välja tuua kõige hinnalisema ja lükata kõrvale kõik selle, millel pole väärtust.

Neid kahte tüüpi toetavad Harmoonia looja ja Rõõmus entusiast. Esimene on suureks toeks Otsijale sellega, et loob mõnusa turvalise õhustiku ja aitab jalgu maas hoida. Entusiast harmoneerub hästi Analüütikuga, aidates muidu kuivikumoodi taibul hoida tuju üleval ja nakatades teda ja ka teisi oma positiivse energiaga.

See esimene neljaliikmeline seltskond on üsna lapsemeelne, lõbus ja demokraatlik, siin on hea kliima ideede tekkimiseks ja olulise välja sõelumiseks.

Järgmine nelik lülitab meid juba jõulisemasse emotsioonide faasi, kus esimesena Emotsioonide looja toob lagedale ideoloogia – hävitab vana ja sütitab rahvamassi uue ideega. Järgmisena astuvad mängu kaks tugevat juhti – Süsteemilooja ja Võidule pürgija. Mõlema juhtimisstiil on üsna jõuline, seda selleks, et uued ideed jõuaksid niiöelda massidesse. Kusjuures Süsteemilooja loob struktuuri, uue korralduse, et asju saaks uutmoodi ajama hakata. Võidule pürgija hoolitseb selle eest, et võimalikult palju rahvast kaasa tuleks. Ta teeb seda üsna jõuliselt, muutes reegleid – tänapäeva maailmas on heaks näiteks Ameerika Ühendriikide president Donald Trump.

Teise neliku lõpus on meil Unistav poeet, kes Võidule pürgija jõulisuse formuleerib vastuvõetavaks sellele osale rahvast, kes pole veel uuega kaasa läinud. Ta annab viimase emotsionaalse lihvi, näidates kõige paiknevust ajaskaalal. Tervikuna on teine nelik samuti lõbus seltskond, aga siin on tekkinud juba hierarhiad ja otsustavus.

Kolmandasse faasi sisenedes annab potentsiaalsele jõule tõuke Suhtlev poliitik. Napoleon kasutas kunagi siin oma tugevat jõu sensoorikat ja suhetega mängimist selleks, et allutada endale terve Euroopa. Siin on juba ka esimesed tegutsevad loogikud – Arukas kriitik ja Leidlik tegutseja. Esimene neist vaatab kriitilise pilguga olemasoleva üle ja teine jälgib, et kõik toimuks efektiivselt ja kasumlikult. Nende abil hakkab asi juba liikuma, käik lükatakse sisse. Tootmine on alanud.

Kolmanda neliku viimase lülina hoiab Kohusetundlik kaitsja kõrgel moraali, aga kasutab ikka veel selle saavutamiseks seda suurt jõu sensoorsuse potentsiaali, mis eelnevalt on saavutatud. See nelik on tervikuna taas demokraatlik ja kaalutlev nagu esimenegi nelik, aga juba tõsimeelne ja konkreetsele saavutusele orienteeritud.

Ning lõpuks, kui käik on sees ja tegutsemise loogika on sisse lülitunud, siis astuvad mängu viimased neli isiksusetüüpi. Esimesena tuleb lavale Usaldusväärne administraator, kes on kõrgema taseme juht ja oskab kasulikult tegutsedes luua turvalisust ja kaitstust. Teda toetab Südametunnistusega humanist, kes hoiab moraali ja eetika jätkuvalt kõrgel ja hoolitseb selle eest, et olemasolev elukorraldus oleks rahva poolt õigesti vastu võetud.

Viimase kõrval käib sirge seljaga Originaalne nõustaja, kes on kõige toimuva hääletoruks ja reklaaminäoks. Samas hakkab ta juba nägema ka uusi võimalusi.

Lõpuks on jäänud viimane meie 16-st tüübist – Kasulik meister. Tema on see, kes annab kõigele viimase lihvi – viib tehnoloogia täiuslikkuseni, seda selleks, et kindlustada stabiilsus ja turvalisus.

Ongi tsükkel läbi! Viimane nelik oma otsustavuse, tõsiduse ja aristokraatiaga tagab turvalise keskkonna, kus oma mõõga võib taas välja tõmmata Idealistlik otsija, hakates uuesti pritsima uusi ideid. Ja kõik algab otsast peale.

Nagu näha, on igaühel oma roll selles suures lõputus tsüklite vaheldumises. Meie ülesanne on see üles leida ja täita seda võimalikult hästi, ainult sellisel juhul saame kogeda oma unikaalsust ja teiste tunnustust. Täites oma loomuomast kohust teiste ees saame olla tõeliselt õnnelikud.