Sotsioonika baaskursus

 

Sotsioonika on teadus informatsiooni vahetusest. Meid ümbritsev maailm koosneb erinevast infost ning igaüks kasutab seda omamoodi. See on põhjuseks, miks üheks suurimaks inimeste probleemiks on suhted. Sotsioonika aitab selles pealtnäha keerulises olukorras luua selge struktuuri, mille abil on võimalik mõista oluliselt paremini iseennast ja teisi.
 • Kuidas määrata inimese isiksusetüüp

 • Kuidas olla elus õnnelikum ja edukam, tundes enda ning teiste psüühika eripärasid

 • Kuidas olla harmoonilistes suhetes tööl ja kodus

 

Sotsioonika abil saame luua iga inimese psüühika mudeli, kus on selgelt väljendunud põhilised tugevused, nõrkused, vajadused, hoiakud ja muud olulised tunnused. Eksisteerib 16 selgelt eristuvat isiksusetüüpi. Kui me teame teise inimese tüüpi, siis on meie käes tõhus vahend nägemaks selgelt teise psüühilist “peenkeha”. See aitab käituda õigesti, olla oluliselt sallivam teiste suhtes ning meil on alati reaalne võimalus analüüsida ning mõista, miks suhted ja olukorrad on just sellised, nagu nad on.

Registreeru

 

Koolitus käsitleb järgmisi teemasid:

 • Millest koosneb meid ümbritsev ja läbiv informatsioon
 • Kuidas me käsitleme informatsiooni
 • A-mudel kui praktiline tööriist inimese psüühika mõistmiseks
 • 16 isiksusetüüpi
 • Mikrotüpeerimine
 • Psüühika omaduste ülevaade
 • Inimese “maskid” ja kuidas neid ära tunda
 • Isiksusetüübi diagnostika metoodika
 • Tüüpidevaheliste suhete lühiülevaade

Sotsioonika baaskursus annab teile teadmised, kuidas määrata teiste inimeste isiksusetüüpe. Selle tulemusel muutub teie maailm rikkalikumaks. Hakkate paremini mõitsma, mis toimub teie sees ja ümber. See on oskus kogu eluks, mida on võimalik pidevalt lihvida.

Kellele on koolitus mõeldud?

Sotsioonika-alastest teadmistest saavad kasu kõik. Need teadmised ja oskused on vajalikud nii pereemadele kui ka tippjuhtidele. Kõik, kes siin maailmas soovivad areneda ja suhtlevad teiste inimestega, saavad sotsioonikat edukalt kasutada. Koolitus on mõeldud teile kui:

 • Soovite isiklikult areneda
 • Soovite kindlalt teada saada oma eluülesande
 • Soovite olla kindlalt teadlikud oma tugevustest ja nõrkustest
 • Soovite valida teile sobiva elukutse
 • Soovite olla meeldiv suhtleja
 • Soovite olla hea juht või kolleeg
 • Soovite endale parimat võimalikku suhet
 • Soovite analüüsida suhteprobleeme ja saada neile lahendusi
 • Soovite luua edukat harmoonilist meeskonda

Eelnevad psühholoogia-alased teadmised pole vajalikud, samas on sotsioonika, kui praktiline tööriist kasulik psühholoogidele, personalijuhtidele, sotsiaaltöötajatele, juhtidele ja õpetajatele.

Teie kasu koolitusest:

Koolitusel on olulisel kohal praktilised oskused. Seepärast on eesmärgiks, et kursus ei jääks lihtsalt teoooriaks, vaid iga osaleja omandaks tõhusad praktilised tööriistad oskuste näol igas olukorras. Teeme erinevaid harjutusi, testime oskusi üksteise peal ja viime läbi praktikume.

Peale koolitust olete ühe olulise oskuse võrra rikkamad kogu eluks. Peale selle, et näete inimeste füüsilisi kehasid, olete nüüd võimelised nägema ka teiste “peenkehasid”. Sellega kaasneb see, et olete:

 • Õnnelikumad – teate kindlalt, millega siin elus peate tegelema ja teie suhted sujuvad paremini.
 • Edukamad – tehes “õiget asja” ei kaota te enam energiat, väheneb stress ja tegevusi saadab edu.
 • Vabamad – te ei pea enam muretsema selle pärast, kas te olete valinud õige töö, kuidas parandada suhteid, te lihtsalt teate, kuidas elada ja mida peab tegema.

Sotsioonika on Eestis veel lapsekingades ning selle kasutusvõimalused on suured. Isiklik areng, suhted ja meeskondade analüüs – need on vaid mõned põhilised suunad, kus seda saab rakendada. Ennast edasi arendades on võimalik ühineda teiste sotsioonika huvilistega ning koos aidata paljusid inimesi saamaks edukamaks ja õnnelikumaks!

Kohtumiseni koolitusel,
Virko Kask

Registreeru
 
Korraldaja: Jivaseva OÜ

Koolitaja: Virko Kask

Toimumisaeg: 2. aprill – 28. mai 2019
Sagedus: igal tesisipäeval 17.30 – 20.00, välja arvatud 23.aprillil, kokku 8 korda

Toimumiskoht: Krautmani Massaaži ja Terviseakadeemia, Tondi 8a, Tallinn

Õppekeel: eesti keel

Maksumus

(hind ühe osaleja kohta):

290 EUR


Osavõtutasu sisaldab:
koolitust, koolituse elektroonilisi materjale
Registreerimise tähtaeg: 1. aprill 2019

Tasumine: tasumine toimub vastavalt esitatud arvele

Lisaküsimused koolituse kohta e-posti aadressil info@sotsioonika.ee

Loobumine: loobumisest palume teatada kirjalikult. Kui loobumisest on teatatud peale 1. aprilli 2019, siis tagastatakse 75% osavõtutasust.

Vastavalt 01.07.15 jõustunud Täiskasvanute koolituse seadusele on koolitaja Jivaseva OÜ kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 194197 )

Sotsioonika koolitus
Virko Kask on lõpetanud 1992. aastal Tallinna Pedagoogika Ülikooli. Õppinud lisaks Bhaktivedanta kolledžis (India) 2 aastat veedaliku kirjanduse süvaõppe programmil veedalikku filosoofiat ja psühholoogiat. Sotsioonikat õppinud Moskva Sotsioonika Teaduslikus Uurimusinstituudis (Venemaa) oma ala tippude juures.

Andnud loenguid ja viinud läbi koolitusi sotsioonikast, ajurveedast, veedalikust psühholoogiast ja filosoofiast, bhakti joogast ja suhetest.

Lektor Krautmani Massaaži ja Terviseakadeemias

Lektor Sisemise Tarkuse Koolis Universus

Tehnoloogiaõpetaja Kiili Gümnaasiumis

16 isiksusetüübi raamatute
autor

Perzonality.com lehe looja ja arendaja

Link Amazoni lehele

Sotsioonika baaskursuse õppekava saate alla laadida siit:

Õppekava